Een notabel boecxken van cokeryen

Het eerste gedrukte Nederlandstalige kookboek
circa 1514 uitgegeven te Brussel door Thomas vander Noot
bezorgd en van commentaar voorzien door

Ria Jansen-Sieben
en
Marleen van der Molen-Willebrands

With an introduction in English

 Gecorrigeerde versie van de gedrukte tekstuitgave uit 1994
(zie colofon)

Deze tekstuitgave is ook opgenomen in de basisbibliotheek van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)

Gepubliceerd: 13-8-2002
Marleen Willebrands


[Home]      Laatste wijziging: 25-07-23